استیو هانکه
  • هیات ارزی چگونه به بازار ارز ایران کمک خواهد کرد؟

    هیات ارزی چگونه به بازار ارز ایران کمک خواهد کرد؟

    ارزش ریال در نتیجه فشار تحریمی، شیوع کرونا و رشد نقدینگی در هفته های اخیر با کاهش مواجه شده است. پیوند زدن ارزش ریال به یک دارایی امن نظیر طلا یکی از راه هایی است که برخی از اقتصاددانان آن را برای ثبات بخشی به بازار ارز توصیه می کنند.
  • چرا ریال در هر بحرانی با ریزش مواجه می‌شود؟

    چرا ریال در هر بحرانی با ریزش مواجه می‌شود؟

    استیو هانکه معتقد است تا زمانی که یک هیات ارزی در ایران تشکیل نشود، بی ثباتی در پول ایران ادامه خواهد داشت.