2020/06/04
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
شاسي بلندهاي دست دوم
  • ​گران تر از قیمت گذاری

    ​گران تر از قیمت گذاری

    این كه استقبال از خرید خودروهای شاسی بلند روندی افزایشی است تازگی ندارد اما این كه وانت ها و شاسی بلندهای دست دوم هم خواهان زیادی پیدا كرده، تازگی دارد، مخصوصاً كه قیمت آنها از ارزش شان بیشتر است.