به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟
ارسال نظر نتیجه نظرسنجی