به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %11.11
ثابت مي‌ماند %14.81
افزايش مي‌يابد %74.07
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی