به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %10.00
ثابت مي‌ماند %13.33
افزايش مي‌يابد %76.67
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی