به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %11.54
ثابت مي‌ماند %15.38
افزايش مي‌يابد %73.08
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی