به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %10.71
ثابت مي‌ماند %14.29
افزايش مي‌يابد %75.00
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی