به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %13.04
ثابت مي‌ماند %17.39
افزايش مي‌يابد %69.57
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی