23785 فضای تخصصی کار در سایپایدک را تقویت می‌کنیم با تقویت فضای تخصصی کار و خدمت‌رسانی به مشتری در سایپایدک، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا سازمانی پویا و به روز داشته باشیم. <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-color: invert; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; color: rgb(54,189,221); vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; text-decoration: none; padding-top: 0px" href="http://saipanews.com/">سایپانیوز</a>، بهزاد پناهی مدیرعامل سایپایدک در روزهای آغازین کاری خود از قسمت&zwnj;های مختلف این شرکت بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت کاری کارکنان قرار گرفت.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">مدیرعامل سایپایدک که خود سالها در اکثر بخش&zwnj;های این شرکت در سطوح مدیریتی مسئولیت داشته در جریان دیدار خود با تاکید بر تخصصی شدن فعالیت&zwnj;ها عنوان کرد: شرکت سایپایدک یکی از شرکت&zwnj;های بزرگ خدمات پس از فروش کشور است و تمام تلاش ما باید بر این اساس باشد که نسبت به فرآیند انجام کارها به ویژه در حوزه خدمت رسانی به مشتری، شبکه نمایندگی&zwnj;ها، بازرگانی خدمات و قطعات نگاهی تخصصی متناسب با شان و ماموریت سایپایدک داشته باشیم.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">پناهی اظهارداشت: شرکت سایپایدک از سرمایه انسانی ماهری برخوردار است که با استفاده از تخصص و مهارت آنها می&zwnj;تواند دریافت خدمات را برای مشتریان گروه سایپا ملموس&zwnj;تر کند و از این طریق ایجاد ارزش کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی گفت: با تقویت فضای تخصصی کار و خدمت&zwnj;رسانی به مشتری در سایپایدک، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا سازمانی پویا و به روز داشته باشیم.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">پناهی عنوان کرد: ایجاد ارزش برای مشتری می&zwnj;تواند حس وفاداری را در او تقویت کند و از این طریق به کسب و کار ما و شبکه رونق ببخشد. مشتری باید از خدمات ما رضایت حداکثری داشته باشد و رسیدن به این هدف تنها با همراهی کارکنان رضایتمند، ماهر و توانمند در سایپایدک امکان پذیر است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">مدیرعامل سایپایدک در این دیدار صمیمانه وجود فضای همدلی و صمیمیت بین مدیریت و کارکنان را یکی از عوامل اصلی و مهم در تحقق اهداف سازمانی برشمرد و گفت: نگاه به منابع انسانی مبتنی بر تکریم و احترام خواهد بود و بازسازی اعتماد کارکنان و ارتقاء بهره&zwnj;وری آنان از اهم برنامه&zwnj;های شرکت است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">کارکنان سایپایدک نیز ضمن ابراز خرسندی از انتصاب فردی از شرکت به عنوان مدیرعامل، با امیدواری، پیشنهادها و نظرات خود را در زمینه بهبود برخی از فرآیندهای شرکت ارائه کردند.</p>