23612 مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان پرداخت شد ادامه اعتراض‌ها به تشکیل نشدن جلسات دستمزد، مهلت استان‌ها برای جذب کامل منابع اشتغال روستایی، پرداخت مابه‌تفاوت حقوق بازنشستگان، ایجاد ۳۰۰ روستای بیکار تا پایان سال و اصلاح آیین‌نامه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون را به خود اختصاص داد. <p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش ایسنا،&nbsp;هفته&zwnj;ای که گذشت با&nbsp;ادامه اعتراضات تشکل&zwnj;های کارگری به&nbsp;تشکیل نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار همراه بود.پس از آن که کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ارسال نامه به سرپرست وزارت کار برای برگزاری جلسات شورا نتیجه&zwnj;ای نگرفت، کانون عالی انجمن&zwnj;های صنفی کارگران در اعتراض به عدم برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار بیانیه صادر کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">در این نامه&nbsp;وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران به عنوان نیروهای مولد سخت و غیرقابل تحمل توصیف شده و به&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; color: rgb(49,88,152); text-decoration: none; transition: all 200ms ease 0s" href="https://www.isna.ir/news/97071709731"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">ناکافی بودن حقوق و دستمزد</strong></a>&nbsp;آن&zwnj;ها با توجه به شرایط تورمی امروز اشاره شده است؛&nbsp;بر همین اساس اهمیت تشکیل جلسه شورای عالی کار به&zwnj;منظور بررسی و ترمیم دستمزد و تامین حداقل معیشت به عنوان دو مطالبه منطقی و قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">پرداخت<span>&nbsp;</span><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; color: rgb(49,88,152); text-decoration: none; transition: all 200ms ease 0s" href="https://www.isna.ir/news/97071508690"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">مابه التفاوت افزایش حقوق سال 97 بازنشستگان</strong></a><span>&nbsp;</span>تأمین اجتماعی خبر دیگری بود که از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">آنطور که نوربخش گفته،&nbsp;مابه&zwnj;التفاوت مربوط به افزایش حقوق سال 97 بازنشستگان و مستمری&zwnj;بگیران به&zwnj;طور کامل و برای تمامی سطوح پرداخت و تسویه شده و به این منظور&nbsp; حدود&nbsp;1200 میلیارد تومان تجهیز منابع صورت گرفته است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی از بیمه شدگان خواست تا برای دریافت&nbsp;خدمات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و یا کمک هزینه ازدواج به تمامی شعب سراسر کشور مراجعه کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">خبر دیگر این هفته به هدف&zwnj;گذاری&nbsp;ایجاد 300<span>&nbsp;</span><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; color: rgb(49,88,152); text-decoration: none; transition: all 200ms ease 0s" href="https://www.isna.ir/news/97071709439"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">&quot;روستای بدون بیکار&quot;</strong></a><span>&nbsp;</span>تا پایان سال اختصاص داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اصغرنوراله&zwnj;زاده ـ&nbsp; مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام پرداخت 1000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در نیمه نخست سال، این خبر را تایید کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی گفت:&nbsp;برای نیمه اول سال 1000 میلیارد تومان اعتبار در مناطق و محیط&zwnj;های روستایی اختصاص داده و تاکنون به همین میزان طرح تصویب کردیم. از این میزان اعتبار برای 685 میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که&nbsp;500 میلیارد تومان آن به&zwnj;عنوان تسهیلات پرداخت شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به گفته او،&zwnj; در حال حاضر 16 هزار و 200 طرح مصوب شده که از این تعداد برای 13 هزار و 670 طرح قرارداد منعقد شده و به مرحله پرداخت تسهیلات رسیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اما معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتمام مرحله&nbsp;نخست جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری خبر داد و گفت که با اعمال نظارت جدی در این زمینه باید پرداخت&zwnj;ها در جای خود و به افراد واجد شرایط صورت گیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">سیدحمید کلانتری افزود: در&nbsp;مرحله نخست طرح قرار بود تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا پایان شهریورماه جذب شود اما به دلایلی تا پایان جذب کامل به استان&zwnj;ها مهلت داده شد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به گفته وی، توزیع اعتبارات در این زمینه تا حد زیادی متوازن بوده و دلیل پررنگ&zwnj;تر بودن آن در گرایش&zwnj;های کشاورزی، اشتغال بیش&zwnj;تر روستاییان در این زمینه است.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">این هفته مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تقویت برندسازی در روستاها تاکید و خاطرنشان کرد: تغییر&nbsp;نگرش در توسعه روستایی ضروری است و اگر این اتفاق نیفتد، نوع فعالیت غیرمرتبط با اقتصاد روستا روز به روز بیشتر می&zwnj;شود، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی بحث روستا این است که به&zwnj; تغییر رویکرد در اقتصاد روستا و فعالیت&zwnj;های زنجیره آن توجه شود.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ازوجی&nbsp;با بیان اینکه در بحث توسعه روستایی یکی از گام&zwnj;های مهم انتقال دانش فنی به&zwnj; وسیله آموزش&zwnj;های تخصصی و کاربردی متناسب با روستا است،&zwnj; گفت: همه اقداماتی که در حوزه روستا انجام می&zwnj;شود، از یک طرف مبتنی بر چشم&zwnj;انداز مشخص و روشن از توسعه روستاهاست و از سوی دیگر این چشم&zwnj;انداز مبتنی بر بهبود درآمد و رفاه خانوار روستایی است چراکه جاذبه&zwnj;های درآمدی که فرد روستایی کسب خواهد کرد، به&zwnj;طور خودکار افراد روستایی را در برنامه&zwnj;های روستایی بیشتر مشارکت خواهد داد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; color: rgb(49,88,152); text-decoration: none; transition: all 200ms ease 0s" href="https://www.isna.ir/news/97071709441"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">ارائه آموزش&zwnj;های مهارتی به افراد زیر 12 سال<span>&nbsp;</span></strong></a>خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به گفته&nbsp;معاون برنامه&zwnj;ریزی&nbsp;دفتر آموزشگاه&zwnj;های آزاد و مشارکت&zwnj;های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه&zwnj;ای، به منظور گسترش فرهنگ کار و مهارت آموزی، ضمن تفکیک فرایند کارآموزی مبتنی بر ماده 112 قانون کار و فرایند مهارت&zwnj;آموزی ترویجی، امکان مهارت&zwnj;آموزی برای مخاطبان کمتر از 12 سال فراهم شد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">فتحی از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی آیین&zwnj;نامه آموزشگاه&zwnj;های آزاد فنی و حرفه&zwnj;ای خبر داد و گفت: دستورالعمل اجرایی آموزشگاه&zwnj;های آزاد فنی و حرفه&zwnj;ای و تدوین فصلی نوین با عنوان&nbsp;&laquo;حقوق مؤسسان آموزشگاه&zwnj;های آزاد فنی و حرفه&zwnj;ای&raquo;&nbsp;اصلاح و بازنگری شده است و&nbsp;این فصل که مشتمل بر 15 ماده است، پس از تصویب هیات نظارت مرکزی، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">آنطور که وی گفته در دستورالعمل اجرایی آموزشگاه&zwnj;های آزاد فنی و حرفه&zwnj;ای،&nbsp;واگذاری امتیاز آموزشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین نام آموزشگاه، حذف الزام داشتن مدرک دانشگاهی&nbsp;و&nbsp;کاهش سن مربی به 18 سال تمام پیش&zwnj;بینی شده است.</p>