23610 خودروسازان شرکت‌های غیرمرتبط و زیان‌ده را واگذار کنند یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان در شرایط فعلی که با تحریم خارجی و مشکلات داخلی مختلفی روبرو هستند می‌توانند با واگذاری شرکت‌های غیرمرتبط و همچنین شرکت‌های مرتبط زیان‌ده، به اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های خود بپردازند. <p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> حسن کریمی سنجری در گفت&zwnj;وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول چند دهه فعالیت صنعت خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور در برهه&zwnj;های مختلف به دلایلی از جمله فشارهای بیرونی وارد حوزه بنگاه&zwnj;داری در بخش&zwnj;هایی غیرمرتبط با خودروسازی شده&zwnj;اند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی با بیان اینکه این موضوع باعث شده که بخشی از منابع خودروسازی در حوزه&zwnj;های غیرمرتبط هزینه شود، خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط فعلی که خودروسازان با مشکل کمبود شدید نقدینگی و زیان&zwnj;دهی مواجه هستند یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت، واگذاری شرکت&zwnj;های زیرمجموعه غیرمرتبط است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برخی از شرکتهای زیرمجموعه غیرمرتبط خودروسازی زیان&zwnj;ده نیز هستند که این موضوع موجب شده بخشی از منابع مالی صنعت خودرو صرف اداره این شرکتهای زیان&zwnj;ده شود.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی افزود: در این شرایط خودروسازان می&zwnj;توانند با واگذاری شرکتهای زیرمجموعه غیرمرتبط با فرایند تولید خودرو و قطعات، از یک سو از دست بنگاه&zwnj;های زیان&zwnj;ده خلاص&zwnj; شده و از سوی دیگر نقدینگی به دست&zwnj; آمده از این واگذاری را صرف فرایندهای مالی این صنعت از جمله پرداخت مطالبات قطعه&zwnj;سازان کنند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">کریمی سنجری با بیان اینکه متاسفانه برخی از شرکت&zwnj;های مرتبط با خودروسازی در صنعت خودرو نیز زیان&zwnj;ده هستند، تصریح کرد: در دو دهه گذشته تحت فشارهای برخی مسولان دولت و مجلس، خودروسازان برخی سایت&zwnj;های خودروسازی و قطعه&zwnj;سازی را در نقاطی از کشور ایجاد کرده&zwnj;اند که از نظر اقتصادی فعالیت آنها فاقد توجیه بوده است. هم&zwnj;اینک این سایت&zwnj;های زیان&zwnj;ده به بار اضافه&zwnj;ای بر گردن صنعت خودرو تبدیل شده&zwnj;اند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی خاطرنشان کرد:&zwnj; در این موارد نیز خودروسازان می&zwnj;توانند با واگذاری سایت&zwnj;های تولید زیان&zwnj;ده خود به بخش خصوصی، اصلاح قابل ملاحظه&zwnj;ای در ساختار و هزینه&zwnj;های مالی انجام دهند.</p>