22358 تامین قطعات سه محصول جدید ایران خودرو در سال 97 مدیرعامل ساپکو ازآغاز تامین قطعات مورد نیاز محصولات جدید پژو 301، رانا و دنای سال خبر داد و گفت: این خودروها در سال آینده به تولید انبوه خواهندرسید. <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">کارآمدنیوز :</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" style="text-align: justify">به گزارش ایکو پرس،&zwnj; حسین نجاری مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با بیان این مطلب گفت : در سال جاری تامین 4 محصول جدید 207 اتوماتیک، پارس اتوماتیک، دناپلاس توربو و پژو 2008 انجام شده و به تولید انبوه رسیده است</span><span dir="ltr" style="text-align: justify">.</span> </span></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="FA">وی </span><span lang="AR-SA">با بیان این که برنامه ریزی برای تامین پلتفرم جدید ایران خودرو هم زمان با آغاز پروژه کلید خورده است، گفت: نخستین خودروی پلتفرم جدید در کلاس سدان با مشارکت بیش از 20 قطعه ساز مطرح جهانی و قطعه سازان داخلی در سال جاری شروع شده است</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">&nbsp;نجاری از تامین و لجستیک، مهندسی کیفیت، ساخت و خودکفایی، طراحی و مهندسی، رقابت پذیری قیمت، سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و صادرات به عنوان فاکتورهای مهم برای ارزیابی سطح توانمندی سازندگان نام برد و گفت: خروجی مربوط به سیستم ارزیابی جامع تامین کنندگان ساپکو حاکی از آن است که در برخی سازندگان، رشد متوازن زیرمعیارها مطلوب نبوده و ضروری است تا در مسیر ارتقا تمامی جنبه ها در نظر قرار گیرد</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">نجاری اضافه کرد: باتکمیل دوره ارزیابی برای تمام سازندگان فعال در شبکه تامین ساپکو، مرحله دوم که برنامه ریزی برای ارتقای توانمندی های سازندگان است آغاز شده و متناسب با گرید جامع کسب شده و امتیازات، ارزیابی در معیارهای مختلف در دست طراحی و اجرا است</span><span dir="ltr">.</span></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">وی مشارکت سازندگان مستعد داخلی دارای گرید</span><span dir="ltr"> A </span><span lang="AR-SA">جامع در پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو در کنار سازندگان معتبر جهانی را از دیگر اقدامات ساپکو در سال جاری دانست و گفت: یکی از اقدامات در حوزه توسعه توانمندی های دانش و اجرایی سازندگان داخلی، مشارکت آنان در این پروژه بود که نتایج مطلوبی داشته است</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">مدیرعامل ساپکو صرفه جویی ارزی را یکی از نتایج مشارکت سازندگان داخل در تولید محصولات مشترک عنوان کرد و گفت: هدف گذاری ها در افزایش داخلی سازی محصولات جدید از جمله پژو 2008، 301 و 208، اچ30 کراس، هایما اس.5 و اس.7 صرفه جویی ارزی قابل توجهی خواهد داشت</span><span dir="ltr">. </span></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA">وی افزود: برای محصولات جدید پژو2008&nbsp;، </span><span dir="ltr">&nbsp;H30</span><span lang="AR-SA">کراس و هایما</span><span dir="ltr"> S7 </span><span lang="AR-SA">درصد ساخت داخل قطعات بین 20 تا 40 درصد بوده و با پروژه های ساخت داخل در دست اجرا این میزان در سال آینده به مراتب افزایش خواهد یافت</span></span></span></p>