22204 بندر کاسپین به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین شد با مصوبه هیئت وزیران بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین شد. <p><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش گروه اقتصادی <a target="_blank" href="https://www.tasnimnews.com/">خبرگزاری تسنیم</a>، هیئت&nbsp;وزیران در تصویب نامه شماره 146282 / ت 54141 هـ مورخ 17 بهمن ماه 1396 خطاب به وزارتخانه های راه و شهرسازی،&nbsp;&nbsp;کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است:</p><p>هیئت&nbsp;وزیران در جلسه 4.11.1396 به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.</p><p>این تصویب نامه به امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رسیده است.</p>