22042 آمار عجیب بانک مرکزی؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در ۶ ماه بر اساس آمارهای موجود بانک مرکزی، طی شش ماهه تیر تا آذر ۹۶، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. <p><strong>کارآمدنیوز : </strong>به گزارش خبرنگار اقتصادی <a target="_blank" href="https://www.tasnimnews.com/">خبرگزاری تسنیم</a>، یکی از شواهد رکود در اقتصاد بالا بودن آمار چک های برگشتی است که بانک مرکزی طی شش ماه گذشته آمار برگشت چک ها را منتشر کرده است.</p><p>طبق آمار اعلام شده بانک مرکزی، از تیر ماه تا آذرماه سال جاری بیش از 80 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است.</p><p>جدول چک های برگشتی طی شش ماه گذشته&nbsp;را در ادامه ببینید.</p><p style="text-align: center"><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/1396101919013186129997910.jpg" /><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/13961019190159976129998010.jpg" /><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/13961019190234758129998210.jpg" /><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/13961019190305508129998410.jpg" /><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/13961019190338508129998510.jpg" /><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/19/13961019190406211129998610.jpg" /></p>