21752 شهرداریها مکلف به ارائه اطلاعات ساخت و سازها به سازمان مالیاتی شدند + سند بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نحوه دریافت اطلاعات شهرداری‌ها در اجرای تبصره (۳) ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم را مشخص کرد. <p><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، با بخشنامه&nbsp; جدید سازمان امور مالیاتی نحوه دریافت اطلاعات&nbsp; مالی شهرداری&zwnj;ها در اجرای تبصره (3) ماده (77) قانون مالیات&zwnj;های مستقیم مشخص شد.</p><p>بر این اساس شهرداری ها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش کنند.</p><p>همچنین در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتی مستقیم شهرداری ها مکلف شدند هرگونه اطلاعات هویتی و عملکردی مالیاتی مودیان را که&nbsp; منجر به تحصیل درامد می&zwnj;شود را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند.</p><p>در بند 2 این بخشنامه تاکید شده اطلاعات مورد نیاز سازمان باید به صورت الکترونیکی و بر اساس بسته ها و فرآیندهای تعریف شده ارائه شود.</p><p>بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف شدند تا پنجم هر ماه گزارش اخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک شهرداریها به معاونت مالیاتهای مستقیم ارسال کنند.</p><p>بند 6 این بخشنامه ارتباط با شهرداری تهران برای دریافت اطلاعات مودیان را از وظایف ستاد سازمان امور مالیاتی قلمداد کرده است.</p><p style="text-align: center"><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/21/13960821160619792124808910.png" /></p><p style="text-align: center"><img alt="" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/21/13960821161320340124809610.png" /></p>