21170 هیئت انتظامی بانک‌ها مدیرعامل یک بانک خصوصی را محکوم کرد به‌تازگی هیئت انتظامی بانک‌ها رأی محکومیت مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور را صادر کرده است. <p><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش <a target="_blank" href="https://www.tasnimnews.com/">خبرگزاری تسنیم</a>،&nbsp;در رأی هیئت انتظامی،&nbsp;مدیرعامل این بانک&nbsp;در برابر اتهامات وارده، مجرم شناخته شده است.&nbsp;نامبرده که سابقه طولانی در مدیریت بانکی دارد،&nbsp;نسبت به این رأی اعتراض کرده و هم&zwnj;اکنون رأی این هیئت و درخواست تجدید نظر&nbsp;در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است.</p><p>گفته می&zwnj;شود، در صورت قعطی شدن رأی صادره، مدیرعامل فعلی از سمت خود برکنار و برای همیشه از حضور در سمت&zwnj;های مدیریتی محروم خواهد شد.</p><p>ظاهراً این بانک در&nbsp;جریان فروش ارز بانک مرکزی تخلفاتی داشته است.</p>