کد مطلب: 22208  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳  |  ساعت: ۱۱ : ۴۱

آخرین وضعیت مالی دولت/۴۰ هزار میلیارد از منابع محقق نشد

بررسی وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده است، با این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد.

کارآمدنیوز : به گزارش ایسنا، دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود 346 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه 1396 پیش‌بینی شد.

بر این اساس مصوب شده بود تا حدود 174 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز 119 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر 53 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب 9 ماهه برای درآمدها تا 131 هزار و 600 میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن 90 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود 53 هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شد.

گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان 9 ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود 95 هزار و 300 میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت 64 هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی 9 ماهه حدود 26 هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا 36 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی 60 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی 20 هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب 9 ماهه و تا 7000 میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است.

اما در بخش مصارف دولت دو هزینه اصلی هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و همچنین بودجه‌های عمرانی وجود دارد. برای سال جاری مصوب شده بود تا حدود 253 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه‌های جاری، 71 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین 21 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کند. از این‌رو باید برای 9 ماهه تا مرز 192 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری، حدود 54 هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی و بیش از 16 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی هزینه می‌شد، ولی عملکرد دوره از این حکایت دارد که دولت در بخش جاری 163 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه کرده که نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنین در بودجه‌های عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا 23 هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب 9 ماهه تخصیص داده شده، به طوری که فقط 30 هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی در 9 ماهه اول سال جاری پرداخت شده است، ولی در بخش تملک دارایی‌های مالی 21 هزار و 600 میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با میزان مصوب سال برابری می‌کند.

در مجموع از حدود 346 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده باید در 9 ماهه امسال 261 هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود 42 هزار میلیارد و تحقق نزدیک به 219 هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف 346 هزار میلیاردی هم باید تا 261 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، ولی حدود 216 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزینه 46 هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینه‌ها، ظاهرا در 9 ماهه امسال دولت با کسری بودجه مواجه نبوده است. در این مدت مسئولان دولتی تاکید کردند که در سال جاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.

انتهاي خبر / پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی کارآمد نیوز

لينک مطلب: http://karamadnews.ir/ NSite/FullStory/?Id=22208