به تولیدات صادراتی "یارانه سود" تعلق می‌گیرد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت پیشنهاد، تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا" ارائه شود.

کارآمدنیوز : به گزارش ایسنا، در بودجه سال 1397 پیش بینی شده است که واحدهای تولیدی صادرات گرا بتوانند از منابع بانکی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با نرخ های ارزان‌تر بهره بگیرند. این درحالی است که سال 1396 با ترکیبی از منابع موجود در صندوق توسعه ملی و بانک های عامل تا حدود 13.5 درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا کاهش یافت.

هرچند که این مسئله در سال جاری مدنظر قرار گرفت اما در راستای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی صادرات گرا کافی نبود و باید قدم های بزرگتری برای بخش مذکور برداشت که بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا تخصیص یارانه سود تسهیلات اعطایی برای واحدهای تولیدی صادرکننده را ارائه کند.

باید خاطرنشان کرد که چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی شد تا بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.

محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال 1397 تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.

به طور حتم باید شرایطی در کشور فراهم شود که واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادر کننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین المللی خواهد شد.

در صورت تحقق هدف مذکور مشوق‌هایی شامل حال کسانی که از طریق شرکت‌های بزرگ صادر کننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می ‌کنند، خواهد شد، تا این شرکت‌ها نیز بیشتر و قوی تر شکل می گیرند. همچنین استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرار گیرد و این گونه کمک‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تأثیر گذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل 17 هزار میلیارد تومان 24 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، از زمان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی‌ماه امسال 117 هزار و 750 میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که رقمی حدود 59 درصد از تسهیلات 200 هزار میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر طرح رونق تولید در سال جاری قرار بر این بود که طرح 10 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی و بهسازی 5000 واحد صنعتی و نیز طرح 10 هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال 10 هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6000 واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، به عنوان سه بسته حمایتی از تولید کشور در سال 1396 در دستور کار قرار گیرد.

در این بین تاکنون تنها آمار دقیقی از پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی در طرح 20 هزار میلیارد تومانی رونق تولید ارائه شده و هیچ آمار منتشر شده‌ای در ارتباط با پرداخت و یا اختصاص تسهیلات مربوطه در طرح نوسازی و بهسازی صنایع و نیز طرح پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال 10 هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6000 واحد نیمه‌تمام مربوطه نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش نیز با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی کشور و با تاکید بر اینکه 95 درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.