بازدید رئیس هیات مدیره سایپا از قطعه سازان استان فارس

رئیس و عضو هیأت ‌مدیره گروه خودروسازی سایپا از چند شرکت تولیدکننده قطعات خودرویی در استان فارس بازدید کردند.

کارآمدنیوز : به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر سیدمحمدعلی سید ابریشمی رئیس هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا و مهندس معصوم نجفیان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سازهگستر در بازدید از شرکتهای آریا افزار، اخشان و موج‌ افزار جنوب استان فارس در جریان فعالیتهای این شرکتها قرار گرفتند.

در این بازدید سیدابریشمی با اشاره به وجود توانمندیهای فراوان در تولیدکنندگان داخلی بر ضرورت ورود صنایع قطعهسازی به طراحی و تولید قطعات دارای فناوریهای پیشرفته تأکیدکرد.

وی اظهارکرد: باتوجه به برنامه توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا و ورود خودروهای جدید به سبد تولید این مجموعه، قطعهسازان میتوانند با الگوبرداری از دانش روز و استفاده از فناوریهای نوین، در عرصه تولید قطعات محصولات جدید همکاری کنند.

رئیس هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا در ادامه تصریح کرد: باتوجه به موفقیتهای گروه در زمینه صادرات قطعات خودرو در بازارهای بینالمللی، تولیدکنندگان باید ضمن افزایش کیفیت محصولات خود، سایپا را در این زمینه یاری کنند.

نجفیان نیز در این بازدید گفت: توانایی و ظرفیتهای صنعت قطعهسازی داخلی به حدی رسیده که میتوانند بهترین قطعات را با بالاترین کیفیت، تولید کنند.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای فراوانی در بخش قطعهسازی، جهت افزایش رشد تولید ناخالص ملی و حضور در بازارهای جهانی وجود دارد که شرکت سازهگستر سایپا در این زمینه برنامهریزیهای مدونی را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت سازهگستر سایپا در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار میرود محصولات تولیدی در گروه خودروسازی سایپا در برنامههای آینده، مجهز به ویژگیهای پیشرفتهتری باشد که ضمن پاسخگویی به انتظارات عموم جامعه و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی، رضایت مشتریان را نیز در بر داشته باشد.

گفتنی است در این بازدیدها، شرکتهای قطعهساز نیز آمادگی خود را درخصوص تعامل هرچه بیشتر با گروه خودروسازی سایپا در زمینه تأمین قطعات تولیدی خود با کیفیت بالا اعلام کردند.